IMG_0518

Helsearbeidere hjelper eldre dame på sykehjem.