laksimerde_NTNU_ illustr

Illustrasjon av laks som svømmer i merde. Illustrasjon fra NTNU.