Vannkraft Tegning Illustrasjon IndEcol

Tegningfen viser fremgangsmåten til forskerne. De brukte satellittbilder og gamle flyfoto for å sammenligne arealbruken før og etter vannkraftutbyggingene. Tegning: IndEcol

Tegningfen viser fremgangsmåten til forskerne. De brukte satellittbilder og gamle flyfoto for å sammenligne arealbruken før og etter vannkraftutbyggingene. Tegning: IndEcol