Vannkraft konsekvenser Foto Colourbox

Vannkraft er en viktig del av energimiksen i framtida. Men det er også viktig å kjenne kostnadene. Foto Colourbox

Vannkraft er en viktig del av energimiksen i framtida. Men det er også viktig å kjenne kostnadene. Foto Colourbox