Illustrasjoner TreStykker 2 – Kopi

Trekonstruksjonen skal ligge langs kanalen overfor Ravnkloa. Illustrasjon: TreStykker

Trekonstruksjonen skal ligge langs kanalen overfor Ravnkloa. Illustrasjon: TreStykker