Risky play 16 Photo Maxime Landrot NTNU

Skal høyere utdanningsinstitusjoner ligge unna områder som kan utfordre studentenes følelser? Foto: Maxime Landrot, NTNU

Skal høyere utdanningsinstitusjoner ligge unna områder som kan utfordre studentenes følelser? Foto: Maxime Landrot, NTNU