Nyfødt Foto Colourbox

Nyfødte har høyere risiko for hjerteproblemer om moren hadde fedme under svangerskapet. Foto: Colourbox

Nyfødte har høyere risiko for hjerteproblemer om moren hadde fedme under svangerskapet. Foto: Colourbox