krykkje_logger_web

Det er viktig å følge et visst antall fugler over en viss tid. Her ei krykkje. Foto: Signe Christensen-Dalsgaard

Det er viktig å følge et visst antall fugler over en viss tid. Her ei krykkje. Foto: Signe Christensen-Dalsgaard