gpsPaaHale_gem

For å kartlegge fuglenes bevegelser, festet Signe Christensen-Dalsgaard små GPS-loggere med stoffteip til rygg eller hale på omlag 250 hekkende toppskarv og samme antall krykkje. Foto: Signe Christensen-Dalsgaard

For å kartlegge fuglenes bevegelser, festet Signe Christensen-Dalsgaard små GPS-loggere med stoffteip til rygg eller hale på omlag 250 hekkende toppskarv og samme antall krykkje. Foto: Signe Christensen-Dalsgaard