gps_krykkje_sg_gem

Eksempler på flygeruter fra fire krykkjer på Sør-Gjæslingan.

Eksempler på flygeruter fra fire krykkjer på Sør-Gjæslingan.