Lakseoppdrett utvelgelse 3 Foto Shutterstock – Kopi

Oppdrettsnæringen kan få bedre muligheter for å finne de beste eksemplarene. Foto: Shutterstock, NTB

Oppdrettsnæringen kan få bedre muligheter for å finne de beste eksemplarene. Foto: Shutterstock, NTB