Lakseoppdrett utvelgelse 2 Foto Shutterstock – Kopi

For å få best mulig oppdrettsfisk må vi se på genene til fisken og mikroorganismene i sammenheng. Foto: Shutterstock, NTB

For å få best mulig oppdrettsfisk må vi se på genene til fisken og mikroorganismene i sammenheng. Foto: Shutterstock, NTB