robotøyne

Robot med maskinsyn inspiserer silisium-diegel til solcelleproduksjon. Foto: SINTEF.