Vampire bats Photo Belizar Shutterstock

Vampyrflaggermusene utviklet seg sammen med mikroorganismene sine for å greie å livnære seg utelukkende av blod. Foto: Belizar, Shutterstock

Vampyrflaggermusene utviklet seg sammen med mikroorganismene sine for å greie å livnære seg utelukkende av blod. Foto: Belizar, Shutterstock