Skyting høyde Foto Mona Isene

Du kan ikke bli bra til å skyte med mindre du greier å roe deg helt ned og konsentrere deg. Foto: Mona Isene

Du kan ikke bli bra til å skyte med mindre du greier å roe deg helt ned og konsentrere deg. Foto: Mona Isene