Forskning ved NTNU Diagnostisering Illustrasjonsfoto Geir Mogen NTNU – Kopi

Egne forskerlinjer kan øke sjansen for at medisinere velger å forske mer. Nå kan tilbudet bli utvidet til flere fagfelt. Illustrasjonsfoto: Geir Mogen, NTNU

Egne forskerlinjer kan øke sjansen for at medisinere velger å forske mer. Nå kan tilbudet bli utvidet til flere fagfelt. Illustrasjonsfoto: Geir Mogen, NTNU