Helimagneter Illustrasjon Nature Physics

Figur 2: I helimagneter finner vi spiralmønstrede domener med magnetiske momenter som peker i den samme retningen. Zoom gjerne inn for å se tydeligere. Illustrasjon: Nature Physics

Figur 2: I helimagneter finner vi spiralmønstrede domener med magnetiske momenter som peker i den samme retningen. Zoom gjerne inn for å se tydeligere. Illustrasjon: Nature Physics