Ferromagnetic Spin

Figur 1: I ferromagneter har hvert av domenenes atomer magnetiske momenter som peker i den samme retningen. Illustrasjon: ?

Figur 1: I ferromagneter har hvert av domenenes atomer magnetiske momenter som peker i den samme retningen. Illustrasjon: ?