S_hest_Kalundborg_Henrik_Carl – Kopi

Et sensasjonelt funn av en sjøhest i Kalundborg Fjord i Danmark i 2017. Den er nå å finne i Statens Naturhistoriske Museums samlinger i København.
Foto: Henrik Carl, Statens Naturhistoriske Museum

Et sensasjonelt funn av en sjøhest i Kalundborg Fjord i Danmark i 2017. Den er nå å finne i Statens Naturhistoriske Museums samlinger i København. Foto: Henrik Carl, Statens Naturhistoriske Museum