MinikRosing_isua – Kopi

De eldste sporen av liv på Jorden som vi kjenner til er mer enn 3,7 milliarder år gamle. De stammer fra Grønlands eldste klipper i Isua. Klippen utgjorde en gang bunnen av et tidlig hav, og det er spor av liv fra dette havet vi kan finne i klippen. Et stykke av klippen finnes i samlingene på Statens Naturhistoriske Museum i København. Foto: Minik Rosing, Statens Naturhistoriske Museum

De eldste sporen av liv på Jorden som vi kjenner til er mer enn 3,7 milliarder år gamle. De stammer fra Grønlands eldste klipper i Isua. Klippen utgjorde en gang bunnen av et tidlig hav, og det er spor av liv fra dette havet vi kan finne i klippen. Et stykke av klippen finnes i samlingene på Statens Naturhistoriske Museum i København. Foto: Minik Rosing, Statens Naturhistoriske Museum