Arken Foto Åge Hojem NTNU Vitenskapsmuseet

Samlingene utgjør et gigantisk arkiv over livet på Jorda. Det koster mye penger å holde dem ved like og oppdatert, men forretningsmulighetene er også mange. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Samlingene utgjør et gigantisk arkiv over livet på Jorda. Det koster mye penger å holde dem ved like og oppdatert, men forretningsmulighetene er også mange. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet