ScreenshotfromTrollWebcam

Et oversiktsbilde fra forskningsstasjonen Troll. Fra stasjonens webkamera.

Et oversiktsbilde fra forskningsstasjonen Troll. Fra stasjonens webkamera.