Overvekt 1 trening Foto Colourbox

Du kan selvsagt være flott selv om du har en BMI over det anbefalte. Men antakelig er det ingen fordel å ha noen kilo ekstra. Foto: Colourbox

Du kan selvsagt være flott selv om du har en BMI over det anbefalte. Men antakelig er det ingen fordel å ha noen kilo ekstra. Foto: Colourbox