Eva Walderhaug_Seniorrådgiver ved Seksjon for arkeologiske kulturminner, Riksantikvaren