yucatankart

Dette området vil være en ideell testarena for teknologien, mener SINTEF.