Markus-sampling-water-for-DNA 1100 550 Foto Torbjørn Ekrem NTNU

Markus Majaneva, postdoktor ved NTNU Vitenskapsmuseet, samlet spor av 300 arter i én liter vann fra Atna-elva. Foto: Torbjørn Ekrem, NTNU

Markus Majaneva, postdoktor ved NTNU Vitenskapsmuseet, samlet spor av 300 arter i én liter vann fra Atna-elva. Foto: Torbjørn Ekrem, NTNU