IMG_5935_info

Nordlaks og deres samarbeidspartnere fulgte modellforsøkene i Havlaboratoriet hos SINTEF Ocean tett. Her er noen av de som er involvert i pilotprosjektet: Fra venstre Håkon Ådnanes i NSK Ship Design, Bjarne Johansen i Nordlaks, Pål Alexander Fossan fra Fiskeridirektoratet. Bak, Ivar Nygaard fra SINTEF Ocean.