1803 Regret 5 Photo Colourbox

Kjønnet som investerer mest straffes mer for dårlige partnervalg enn kjønnet som investerer minst. Derfor er det naturlig at kvinner, anger og partnervalg er tettere sammenvevd enn tilfellet er for menn. Foto: Colourbox

Kjønnet som investerer mest straffes mer for dårlige partnervalg enn kjønnet som investerer minst. Derfor er det naturlig at kvinner, anger og partnervalg er tettere sammenvevd enn tilfellet er for menn. Foto: Colourbox