1803 Regret 4 Foto Colourbox

Vemmelsen kan komme fordi de kjenner moralsk anger, men også om akten er uhygienisk eller om selve sexen ble opplevd som ekkel. Foto: Colourbox

Vemmelsen kan komme fordi de kjenner moralsk anger, men også om akten er uhygienisk eller om selve sexen ble opplevd som ekkel. Foto: Colourbox