Baby underwater swimming lesson with instructor in the pool

Mennesker er tilsynelatende godt tilpasset et liv i vann. Kan vannapehypotesen likevel ha noe for seg? Foto: Colourbox

YMennesker er tilsynelatende godt tilpasset et liv i vann. Kan vannapehypotesen likevel ha noe for seg? Foto: Colourbox