orangeyellowbrain

De oransje-gule områdene viser hvor personer med lav fødselsvekt hadde mindre proaktiv kognitiv kontrollaktivering i hjernen. Blå-lyseblå områder viser hvor de hadde mer reaktiv kognitiv kontrollaktivering sammenlignet med gruppen med normal fødselsvekt. Foto: Alexander Olsen/NeuroImage

De oransje-gule områdene viser hvor personer med lav fødselsvekt hadde mindre proaktiv kognitiv kontrollaktivering i hjernen. Blå-lyseblå områder viser hvor de hadde mer reaktiv kognitiv kontrollaktivering sammenlignet med gruppen med normal fødselsvekt. Foto: Alexander Olsen/NeuroImage