BlueLightBlueBrain

De blå fargene viser to hvit substansbaner i hjernen som er særlig viktige for kognitiv kontrollfunksjon.  Regioner i rødt/ grønt (og indikert med piler) viser deler av hjernen hvor personer med lav fødselsvekt hadde dårligere organisering av den hvite substansen sammenlignet med gruppen med normal fødselsvekt. Foto: Alexander Olsen/NeuroImage

De blå fargene viser to hvit substansbaner i hjernen som er særlig viktige for kognitiv kontrollfunksjon.  Regioner i rødt/ grønt (og indikert med piler) viser deler av hjernen hvor personer med lav fødselsvekt hadde dårligere organisering av den hvite substansen sammenlignet med gruppen med normal fødselsvekt. Foto: Alexander Olsen/NeuroImage