AlexOlsen_photo_Geir_Mogen – Kopi

Sjefsradiograf Bjarte Snekvik og førsteamanuensis Alexander Olsen viser hvordan forsøkspersoner ble plassert i skanneren før fMRI-oppgaven. (Personen på bildet var ikke med i undersøkelsen). Studiedeltakerne brukte spesialdesignede responsknapper, og kunne se oppgaven gjennom videobriller. Foto: Geir Mogen, NTNU

Sjefsradiograf Bjarte Snekvik og førsteamanuensis Alexander Olsen viser hvordan forsøkspersoner ble plassert i skanneren før fMRI-oppgaven. (Personen på bildet var ikke med i undersøkelsen). Studiedeltakerne brukte spesialdesignede responsknapper, og kunne se oppgaven gjennom videobriller. Foto: Geir Mogen, NTNU