Utsnitt.T-1947 Madonna Grong kirke kopi

Madonna-skultur fra Grong kikre

Madonna-skultur fra Grong kikre

Foto: Per Fredriksen / NTNU Vitenskapsmuseet