Byneset-vind-hydrogen-Gemini

Fire personer ses foran 30 meter høy vindturbin