Spurvehauk Foto Colourbox

Hos spurvehauken, som hovedsakelig lever av fugler, er hunnen nesten dobbelt så tung som hannen. Dette snakker de lite om. Foto: Colourbox

Hos spurvehauken, som hovedsakelig lever av fugler, er hunnen nesten dobbelt så tung som hannen. Dette snakker de lite om. Foto: Colourbox