Johan_Frederik_Struensee Illustrasjon Christian August Lorentzen Wikipedia

Johan Frederik Struensee fikk en trist slutt. Det gjorde også Gunnerus’ planer om et norsk universitet. Illustrasjon: Christian August Lorentzen, Wikipedia

Johan Frederik Struensee fikk en trist slutt. Det gjorde også Gunnerus' planer om et norsk universitet. Illustrasjon: Christian August Lorentzen, Wikipedia