Sjimpanse YouTube

Sjimpanser beveger seg på to bein om de bærer på noe.