Piltdown-mannen Foto Wikipedia

Eoanthropus dawsoni, eller Piltdown-mannen. I 41 år trodde forskere flest at dette var et manglende mellomledd mellom aper og mennesker. Illustrasjoner: Wikipedia

Eoanthropus dawsoni, eller Piltdown-mannen. I 41 år trodde forskere flest at dette var et manglende mellomledd mellom aper og mennesker. Illustrasjoner: Wikipedia