Lucy Foto Wikimedia

Lucy var et bemerkelsesverdig komplett skjelett av en Australopithecus. Spesialister var sikre på at skjelettet hadde et lite kranium og stammet fra et vesen som gikk på to bein. Her er kopier av beinfragmentene, en modell av skjelettet og en modell av Lucy selv. Alle bilder: Wikimedia

Lucy var et bemerkelsesverdig komplett skjelett av en Australopithecus. Spesialister var sikre på at skjelettet hadde et lite kranium og stammet fra et vesen som gikk på to bein. Her er kopier av beinfragmentene, en modell av skjelettet og en modell av Lucy selv. Alle bilder: Wikimedia