Hoved Paleoprimatologi

Fossilfunn er sensasjonelle om de forteller om forfedrene til vesenet til høyre. Illustrasjon: Huxley, 1863

Fossilfunn er sensasjonelle om de forteller om forfedrene til vesenet til høyre. Illustrasjon: Huxley, 1863