T-7174 krusifiks Mosvik

en i Norge sørget for å bevare.

en i Norge sørget for å bevare.

Kristusskulturen fra Mosvik kirke er en av middelalderskulpturene som 400-årsnatten i Norge sørget for å bevare. Foto: Åge Hojem / NTNU Vitenskapsmuseet