20130628__PEDERTM_024web

Jenter står oppstilt under Forsvarets opptak og seleksjon på Kjevik 2013 / Girls are lined up under military admission and selection on Kjevik 2013