nU

EcoSolar, solceller

Gjenbruk av solcelle-materialer som normalt ville endt på avfallsdeponier, er et av målene for EU-prosjektet Eco-Solar, som SINTEF-forsker Martin Bellmann koordinerer. Foto: SINTEF / Thor Nielsen