70 millioner Kahoot

70 millioner unike brukere er innom Kahoot! hver eneste måned. Illustrasjon: Kahoot!

70 millioner unike brukere er innom Kahoot! hver eneste måned. Illustrasjon: Kahoot!