Smøreosttuber Foto Julie Gloppe Solem NTNU (11)

I alt 405 smøreosttuber ble testet. Noen med topp, noen med mat, noen uten noe. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

I alt 405 smøreosttuber ble testet. Noen med topp, noen med mat, noen uten noe. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU