Smøreosttuber Anne Kvithyld og flammer Foto Julie Gloppe Solem NTNU (15)

Seniorforsker Anne Kvithyld i aksjon ved ovnen der smøreosttubene smelter. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

Seniorforsker Anne Kvithyld i aksjon ved ovnen der smøreosttubene smelter. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU