Smøreosttuber Anne Kvithyld Foto Julie Gloppe Solem NTNU (14)

Anne Kvithyld med en Morgan motstandsovn som brukes i forsøket med smelteosttubene. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU

Anne Kvithyld med en Morgan motstandsovn som brukes i forsøket med smelteosttubene. Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU