COLOURBOX19348155emojs

Måten gutter og jenter, og yngre og eldre bruker emojs på, kan være med på å avgjøre om oppgitt kjønn og alder, stemmer. Illfoto: Colourbox

Måten gutter og jenter, og yngre og eldre bruker emojs på, kan være med på å avgjøre om oppgitt kjønn og alder, stemmer. Illfoto: Colourbox