Klimavennlige gaver 3 Illustrasjon Colourbox

Den amerikanske presidenten Donald J. Trump har trukket USA ut av Paris-klimaavtalen, men resten av verden har forpliktet seg til å iverksette tiltak for å redusere utslippene av karbon. NTNU-forskere undersøkte hvordan norske forbrukeres adferd påvirker karbonavtrykket. Illustrasjon: Colourbox

Den amerikanske presidenten Donald J. Trump har trukket USA ut av Paris-klimaavtalen, men resten av verden har forpliktet seg til å iverksette tiltak for å redusere utslippene av karbon. NTNU-forskere undersøkte hvordan norske forbrukeres adferd påvirker karbonavtrykket. Illustrasjon: Colourbox